Oda e Infermierëve akrediton Konferencën Ndërkombëtare të UBT-së për Infermieri, mundëson marrje të pikëve për pjesëmarrësit

bool(false) 26/10/2022

Oda e Infermierëve dhe Mamive të Kosovës ka akredituar Konferencën Ndërkombëtare të UBT-së për Mjekësi dhe Infermieri, dhe për rrjedhojë, të gjithë personat që do të marrin pjesë në këtë konferencë do të kenë mundësi të fitojnë pikë (kreditë), që do i shfrytëzojnë për ngritje akademike.

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit, duke përfshirë infermierët dhe studentët e Infermierisë, se me pjesëmarrjen në këtë konferencë poentimi do të jetë si vijon:

 

Pjesëmarrja aktive – 20 pikë;

Pjesëmarrja pasive – 15 pikë.

 

Pjesëmarrësit e interesuar duhet të bëjnë pagesën prej;

për pjesëmarrës aktiv – 30 euro,

për pjesëmarrës pasiv – 25 euro.

 

Fatura si dëshmi duhet të dërgohet në emailin e konferencës: ic.ds@ubt-uni.net, teksa është e rëndësishme që në fletëpagesë tek përshkrimi të shkruhet: Konferenca për Infermieri, (Emri dhe Mbiemri i pjesëmarrësit).

 

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së do të mbahet më 29 dhe 30 tetor 2022.