Nxitja e kreativitetit dhe emocioneve përmes teknologjisë dhe dizajnit fokusi kryesor i Konferencës së Dizajnit të Integruar dhe Modës në UBT

28/10/2023

Konferenca Ndërkombëtare e Dizajnit të Integruar dhe Modës në UBT u karakterizua me katër sesione të ndryshme që trajtuan tematika nga teknologjia në dizajn, roli i dizajnit në ndikimin e emocioneve të përdoruesve, dhe përdorimi i teknologjive të ndryshme në dizajn.

Trajtimi i këtyre temave ofroi një pasqyrë të gjerë të ndryshimeve në fushën e dizajnit të aspekteve të ndryshme të jetës së përditshme, si dhe vizione dhe përmbajtje emocionuese për rolin e dizajnit në shprehjen e ndjenjave në një mënyrë konceptuale.

Sesioni i parë:

Chair: Ariana Gjoni

Co – Mevludin Shabani

Keynote speaker:

 • “Exploring Resilience: The Aesthetics of Vintage Fabrics” – Prof. Ariana Gjoni, UBT College, Prishtina;
 • “Redesigning of the Multifunctional Mixer by the Ashby Chart Material Selection Method” – Prof. Mevludin Shabani, Zana Kume Tytynxhiu, Vesa Kuçi, UBT College, Prishtina;
 • “Colorimeters and Spectrophotometers – their professional use for measurement of colours in Design Prototyping” – Prof. Milot Gusia, UBT College, Prishtina;
 • “Asymmetry of Has clothing as a social category, serving the fashion industry” – Prof. Nexhat Çoçaj, UBT College, Prishtina;
 • “The importance of technology, the impact of innovations and design in improving production quality in Kosovo” – Prof. Naim Ostergllava, Afrim Loku and Prof. Mevludin Shabani, UBT College, Prishtina;
 • “The Use Of Technology In The Fashion Industry” – Prof. Hana Zeqa, UBT College, Prishtina;
 • “Design reflection in the challenges of time” – Prof. Ardita Rizvanolli, UBT College, Prishtina.

Sesioni i dytë:

Chair: Ariana Gjoni

Co – Chair: Mevludin Shabani

Keynote speaker:

 • “Illustration Techniques and Their Role in ‘Punch’ Magazine: A 19th-Century Perspective” – Prof. Kaltrina Veselaj Shllaku, Visar Shllaku, UBT College, Prishtina;
 • “Graphic Design Application in Marketing: Business Branding Challenges” – Prof. Ylber Limani, Era Hyseni, UBT College, Prishtina;
 • “Cause and Effect Analysis of Interior Design Failures” – Prof. Ylber Limani, Era Avdyli, UBT College, Prishtina;
 • “The Future of Sustainable Interior Design in the Context of the Impact of Digital Technologies on User Emotions” – Prof. Ylber Limani, Erblina Salihu, UBT College, Prishtina;
 • “The Involvement of Nature in the Urban Structure” – Prof. Ajhan Bajmaku and Prof. Sebil Spat Brahloka, UBT College, Prishtina;
 • “Universal Design for Children in the Education System” – Iliriana Kryeziu and Prof. Sebil Spat Brahloka, UBT College, Prishtina;
 • “How Urban Environments Impact Animal Adaptations” – Fatka Kabashi and Prof. Sebil Spat Brahloka, UBT College, Prishtina.

Sesioni i tretë:

Chair: Ariana Gjoni

Co – Chair: Mevludin Shabani

Keynote speaker:

 • “Creating Essential Spaces within the Orphanage Environment” – Altina Rexhbeqaj and Prof. Sebil Spat Brahloka, UBT College, Prishtina;
 • “Sourcing Sustainability: The Impact of Dead Stock Fabrics and Zero Waste Fashion” – Prof. Ariana Gjoni, Shkurte Ejupi, Zana Maxhuni, Donika Rexhepi, Edonita Telaku, UBT College, Prishtina;
 • “The Impact of Fashion on Sustainable Development” – Prof. Ariana Gjoni, Marigona Susuri, UBT College, Prishtina;
 • “Impact of the Application of Digital Technologies in Fashion Design in the 21-st Century” – Prof. Ariana Gjoni, Alma Salihi, UBT College, Prishtina;
 • “Embracing Imperfection in the Field of Fashion Design” – Prof. Arian Gjoni, Nertila Memaj, UBT College, Prishtina;
 • “COLLECTIVE MEMORY OF URBAN SPACES IN OLD PRISTINA AS A TRAITIN APPLIC ATIVE MEDIA”, Prof. Uran Krasniqi, UBT College, Prishtina;
 • “Waste Not – Want Not in Kosova” – Prof. Aferdita Statovci, UBT College, Prishtina;
 • “FASHION AND TECHNOLOGY – Graphic Design” – Amina Sofiu and Prof. Arbresha Hoxha, UBT College, Prishtina;
 • “Information design and UX, UI design, Marketing QR Code” – Prof. Arbresha Hoxha, UBT College, Prishtina.

Sesioni i katërt:

Chair: Ariana Gjoni

Co – Chair: Mevludin Shabani

Keynote speaker:

 • “Expressing Emotions in a Conceptual Way” – Prof. Laura Ymeri, UBT College, Prishtina.