Mëso gjuhën italiane nga profesionistët më të mirë të vendit në UBT

bool(false) 30/03/2022

Në kuadër të ofrimit të shumë kurseve për të rinjtë dhe studentët, UBT ofron kursin e gjuhës italiane për nivelin fillestar, gjuhë kjo e cila ju jep përparësi të shumta në fusha të ndryshme të aktivitetit tuaj.

 

Ky kurs ofrohet për të gjithë ata që janë të interesuar që t’i përgjigjen kërkesave të tregut ndërkombëtar të punës për njohjen e gjuhëve të huaja, ndër të cilat është edhe gjuha italiane.

 

Studentët dhe të interesuarit e tjerë, do të kenë mundësi që të punojnë me profesionistët më të mirë të gjuhës italiane për të përvetësuar sa më mirë këtë gjuhë.

 

Me metodologjitë më të avancuara për mësim, infrastrukturë moderne, si dhe teknologjitë më të sofistikuara të kohës, UBT ju ofron komoditetin e nevojshëm të gjithë pjesëmarrësve të kursit për mësimnxënie sa më të mirë.

 

Apliko tani: Kursi i gjuhës italiane