Kongresi i Tretë i Forenzikës Kosovë – Turqi u mbajt në UBT – solli shumë të gjetura shkencore në fushën e forenzikës

27/05/2024

Kongresi i Tretë i Forenzikës Kosovë – Turqi u zhvillua në sesione të ndara në UBT, me qëllim të prezantimit të temave të ndryshme që kishin të bëjnë kryesisht me zhvillimin e shkencave mjekësore dhe forenzikës, në mes dy shteteve.

Sesioni i parë u hap nga Prof. Dr. Muhammet Fevzi Polat, Shef i Departamentit të Shkencave Bazë Mjekësore, Departamenti i Biokimisë Mjekësore në Universitetin “Yozgat Bozok”, në Turqi, si dhe Prof. Dr. Sevinç Polat, nga Universiteti “Yozgat Bozok”, Dekani i Fakultetit të Shkencave Shëndetësore – Shoqata e Shkencëtarëve Ligjor, Bashkëkryetar i Komisionit të Infermierisë Ligjore në Turqi.

Tema e cila u trajtua në këtë sesion ishte: “What is this Forensic Science?” – nga Prof. Dr. İ. Hamit Hanci, President i Asociacionit të Shkencave të Forenzikës në Turqi, si dhe nga Departamenti i Mjekësisë dhe Mjekësisë Ligjore në Universitetin “İzmir Kâtip Çelebi”.

Paneli tjetër në Kongresin e Tretë të Forenzikës Kosovë – Turqi, solli shumë të gjetura shkencore të rëndësishme në fushën e forenzikës. Ky panel ka tërhequr vëmendjen e studiuesve nga brenda dhe jashtë vendit.

Paneli u udhëhoq nga Prof. Dr. Blerim Krasniqi nga UBT dhe Ass. Prof. Cengiz Çesko, Drejtor i Institutit të Shkencave Ligjore në UBT. Gjatë këtij sesioni, u prezantuan disa punime të rëndësishme shkencore:

Prof. Dr. Edmond Hajrizi, Rektor i UBT-së, prezantoi temën “UBT Smart City as a Convergence Platform for Forensics Education and Research, UBT Institute of Forensics, Kosovo Forensic Toxicology”, ky punim diskutoi platformën e qytetit të mençur të UBT-së si një platformë konvergjente për edukimin dhe kërkimin në forenzikë. Kjo platformë mundëson integrimin e teknologjive të avancuara për të përmirësuar praktikat forenzike dhe edukimin e studentëve në këtë fushë.

Prof. Dr. Sinem Ezgi Turunç Özoğlu nga Fakulteti i Farmacisë në Universitetin “Izmir Kâtip Çelebi”, në Turqi, prezantoi temën “Forensic Toxicology”.

Prof. Dr. L. Didem Kozacı nga Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin Yıldırım Beyazıt, Turqi, prezantoi një punim mbi “Forensic Fragrance”.

Prof. Dr. Ercan Seyhan, kolonel i pensionuar nga Xhandarmëria dhe profesor në Universitetin Hasan Kalyoncu në Gaziantep, Turqi, prezantoi temën “Post Blast Investigation”.

Paneli i dytë i Kongresit të 3-të të Forenzikës në Kosovë dhe Turqi u drejtua nga Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan nga Fakulteti i Mjekësisë në “TOBB-ETÜ”, Departamenti i Mikrobiologjisë Mjekësore në Turqi, dhe Prof. Dr. Elmi Kelmendi nga UBT.

Punimet e prezantuara:

 • “Bite Mark Analysis” – Prof. Dr. İrfan Karadede, nga Fakulteti i Stomatologjisë në Universitetin “İzmir Kâtip Çelebi” dhe Assoc. Prof. Dr. Beyza Karadede Ünal, nga Universiteti “İzmir Kâtip Çelebi” në Turqi;
 • “Forensic Dentistry and Identification” – Dr. Dt. Müge Ağir – nga Ministria e Shëndetësisë në Turqi;
 • “Possible Misidentification Applying ‘Classic Identification Methods’” – Prof. Dr. Arsim Gërxhaliu – nga UBT, Kosovë;
 • “Current CBRN Threat on Balkan Countries and Proposals for an Effective Multinational Counter-Response” – Prof. Dr. Levent Kenar – Anëtar i Fakultetit të Degës Mjekësore CBRN të Universitetit të Shkencave Shëndetësore – Drejtues i Mbrojtjes CBRN – Kryetar i Komisionit CBRN të Shoqatës së Mjekëve Ligjor në Turqi.

Ky kongres ka ofruar një platformë të rëndësishme për ndarjen e njohurive dhe zhvillimeve të fundit në fushën e forenzikës, duke ndihmuar në avancimin e kërkimeve dhe praktikave në këtë disiplinë.

Sesioni i tretë u udhëhoq nga Prof. Dr. Ercan Seyhan – kolonel i pensionuar nga Xhandarmëria dhe profesor në Universitetin Hasan Kalyoncu në Gaziantep, Turqi dhe Prof. Dr. L Didem Kozaci – nga Departamenti i Biokimisë Mjekësore, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Yıldırım Beyazıt”, në Turqi.

Punimet e prezantuara:

 • “Dental Age Assessment through Machine Learning Approach” – Dr. Valon Nushi – Universiteti i Lisbonës, Fakulteti i Mjekësisë, Diplomë në Kursin e Specializimit në Odontologji Ligjore në Universitetin e Lisbonës, Fakulteti i Mjekësisë;
 • “Forensic Science in Biology” – Prof. Dr. Fulya Tekşen – Universiteti i Ankarasë, Fakulteti i Mjekësisë, Turqi;
 • “Parasites as Biological Weapons” – Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan – TOBB-ETÜ Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Mikrobiologjisë Mjekësore, Turqi;
 • “Psychological Disorders in Women Who Commit Crimes” – Prof. Dr. Hatice Demirbaş – Ankara, Universiteti Haci Bayram, Departamenti i Psikologjisë.

Sesioni i katër u udhëhoq nga Prof. Dr. Levent Kenar – Anëtar i Fakultetit të Degës Mjekësore CBRN të Universitetit të Shkencave Shëndetësore – Drejtues i Mbrojtjes CBRN – Kryetar i Komisionit CBRN të Shoqatës së Shkencëtarëve Ligjor dhe Ass. Prof. Hyrije Koraqi – nga UBT, Kosovë.

Punimet e prezantuara:

 • “Forensic Chemistry and Forensic Biochemistry” – Prof. Dr. M. Fevzi Polat – Universiteti “Yozgat Bozok”, Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Biokimisë Mjekësore, Shef i Departamentit të Shkencave Bazë Mjekësore, Turqi;
 • “Forensic Science” – Prof. Dr. Elmi Kelmendi – UBT, Kosovë;
 • “Sentencing “Crimmigrants” Turkish and EU Perpectives” – Lawyer Selin Örsçelik, Oda e Avokatëve të Ankarasë, Turqi;
 • “Estimating Muzzle-to-Target Shooting Distance with 7.62X39 mm Cartridges on Target Fabrics: A Confirmation Protocol Using SEM-EDS and FTIR” – Assoc. Prof. Dr. Bayram Yüksel – Departamenti i Mbrojtjes dhe Sigurisë së Pronës në Universitetin Giresun, Turqi.

Sesioni i pestë u udhëhoq nga Prof. Dr. Arsim Gërxhaliu – nga UBT, dhe Dr. Hüseyin Bekir, nga Greqia.

Punimet e prezantuara:

 • “Investigation of the Effect of Pesticides Used in Apple Cultivation Through PPO Enzymatic Activity” – Ass. Prof. Cengiz Çesko – Drejtor i Institutit të Shkencave Ligjore, UBT, Kosovë;
 • “Historical Process of the Special Court Established for War Crimes in Kosovo” – Bayram Pomak, Kosovë;
 • “Service Dogs Areas and Training Process” – Prof. Dr. Emine Ümran Örsçelik – “Kırıkkale University”, Fakulteti i Departamentit të Anatomisë Veterinare, Turqi;
 • “An Evaluation of Web3 Concepts and Technologies and Relation with Digital Forensics” – Prof. Dr. Blerim Krasniqi – UBT, Kosovë.

Sesioni i gjashtë u udhëhoq nga Prof. Dr. Sinem Ezgi Turunç Özoğlu – nga “Izmir Kâtip Çelebi” Fakulteti i Farmacisë, Shef i Departamentit të Biokimisë, Turqi dhe Dr. Dt. Müge Ağir – nga Ministria Turke e Shëndetësisë.

Punimet e prezantuara:

 • “Forensic Nursing in Disaster Situations” – Prof. Dr. Ayşe Gürol – Universiteti Teknik “Erzurum”, Drejtor i Institutit të Shkencave Shëndetësore, Turqi;
 • “Violence in the School Environment and the Role of the Nurse” – Prof. Dr. Sevinç Polat – Universiteti “Yozgat Bozok”, Dekan i Fakultetit të Shkencave Shëndetësore- Shoqata e Shkencëtarëve të Mjekësisë Ligjore, Bashkëkryetar i Komisionit të Infermierisë Ligjore, Turqi;
 • “Chemical Analysis of Addictive Substances” – Büşra Besler – Universiteti “Ege”, Fakulteti i Shkencave, Departamenti i Kimisë, Student i vitit të dytë, Izmir, Turqi.

Sesioni i shtatë u udhëhoq nga Prof. Dr. İrfan Karadede – nga Universiteti “İzmir Kâtip Çelebi”, Fakulteti i Stomatologjisë, Turqi, dhe Ass. Prof. Beni Kizolli – nga UBT, Kosovë.

Punimet e prezantuara:

 • “Savaşlar, Savaş Cerrahisi ve Savaşlar da Hekimin Sorumluluğu” – Prof. Dr. Gürkan Ersoy – Departamenti i Mjekësisë Emergjente, Spitali Universitar Dokuz Eylül, İzmir, Turqi;
 • “The Role of the Community Health Nurse in Prevention Juvenile Delinquency” – Prof. Dr. Yurdagül Erdem – Universiteti “Kırıkkale”, Dekan i Fakultetit të Shkencave Shëndetësore – Shoqata e Shkencëtarëve të Mjekësisë Ligjore, Kryetar i Komisionit të Infermierisë Ligjore, Turqi;
 • “Forensic Interview Rooms and Child Monitoring Centers” – Assoc. Prof. Dr. Özge Hanci – Shoqata e Avokatëve të Izmirit, Turqi;
 • “Consent in Forensic Cases” – Infermierja “Nutiye Kapan” – İzmir, Turqi.

Sesioni i tetë u udhëhoq nga Prof. Dr. Fulya Tekşen – nga Universiteti i Ankarasë, Fakulteti i Mjekësisë, Turqi dhe Prof. Dr. Hatice Demirbaş – nga Universiteti “Haci Bayram”, Departamenti i Psikologjisë nga Ankaraja e Turqisë.

Punimet e prezantuara:

 • “Kosovo’da Kamulaştırılmış Mülkün İadesi (Restitütasyon)” – Dr. Altay Suroy;
 • “Tümörlerde, Yanlış Teşhis,Yanlış Evreleme, Aileyi Yanlış Bilgilendirme” – Dr. Hüseyin Bekir, Greqi;
 • “Afetlerde Kimliklendirmede Adli Antropologların Rolü” – Tuğçe Elgün – Ankara, Turqi.

Prezantimi i parë verbal u udhëhoq nga Prof. Dr. Ayşe Gürol – Drejtor i Institutit të Shkencave Shëndetësore në Universitetin Teknik “Erzurum”, Turqi, dhe Ass. Prof. Hyrije Koraqi – UBT, Kosovë.

Punimet e prezantuara:

 • “Forensic Translation” – Fatma Zehra Nur Polat;
 • “Çok Dalga Boylu Işık Kaynakları ile Parmak İzi İnceleme” – Erdem Kara;
 • “Forensic Serology” – Betül İşiner, Prof. Dr. L. Didem Kozaci;
 • “The Investigation of The Relationship Between Fingerprint Patterns and Crime Types” – Fatma Ela Nur Polat.

Prezantimi i dytë verbal u udhëhoq nga Prof. Dr. Emine Ümran Örsçelik – nga Departamenti i Anatomisë Veterinare të Universitetit “Kırıkkale”, Turqi, dhe Bayram Pomak – Kosovë.

Punimet e prezantuara:

 • “Infection Risks of Autopsy Personnel” – Tolga Nebi Yilmaz, Nisa Kocaman, Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan;
 • “Toxic Food and Beverages Offered to Children” – Prof. Dr. Muhammet Fevzi Polat, Prof. Dr. Sevinç Polat, Ass. Prof. Ayşen Caniklioğlu, Assoc. Prof. Meral Ekim, Dr. Gökhan Doğukan Akarsu;
 • “Poison and Poisoning from The Past to The Present” – Rahime Cindoruk, Deniz Eylül Şenlik, Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan.