Kanë mbetur edhe pak ditë për mundësinë e transferimit të studimeve në UBT

26/02/2019

Qindra studentë kosovarë tash e disa javë i kanë transferuar studimet në UBT, teksa këtë mundësi e kanë edhe pak ditë të gjithë studentët e tjerë të interesuar për studime cilësore.

 

UBT i ka praktikat më të mira për marrjen e njohurive dhe perfeksionim të profesionit, ka staf tashmë të dëshmuar vendor dhe ndërkombëtar, si dhe mbi 300 marrëveshje bashkëpunimi me universitete partnere nga e mbarë bota, që u jep studentëve mundësi automatike për vazhdim të studimeve jashtë vendit dhe për përfundim të internshipeve të ndryshme.

 

Sikur asnjë institucion tjetër në Kosovë, studimin në UBT e bënë edhe më të vlefshëm anëtarësimi në institucione prestigjioze ndërkombëtare, duke përfshirë EOQ-në, IPMA-në, IFAC-in, ITA-në etj., si dhe vlerësimi me çmimet më të larta vendore e ndërkombëtare për cilësi.

 

Tërë kjo ndikon që diploma e UBT-së të çmohet në tregun vendor të punës dhe të jetë shteg për mundësi të panumërta punësimi për studentët e UBT-së, si dhe të pranohet dhe vlerësohet në të gjitha universitetet ndërkombëtare.

 

Aplikimi duhet të bëhet individualisht, në zyrën e administratës së UBT-së.