Ka nisur pranimi i abstrakteve për Konferencën Ndërkombëtare Mekatronikë, Inxhinieri e Sistemeve e Robotikë, dhe për Inxhinieri të Energjisë

27/06/2019

Si fusha që gjithmonë janë në kërkim të shpikjeve dhe teknologjive të fundit, Mekatronika, Inxhinieria e Sistemeve e Robotika, si dhe Inxhinieria e Energjisë, janë fushat të cilat në këtë edicion të Konferencës Ndërkombëtare do të kenë vëmendje të veçantë, gjë që vërehet edhe për nga numri i abstrakteve që kanë nisur të vijnë.

 

Qëllimi i konferencës është të lehtësojë shkëmbimin e njohurive midis akademikëve të rinj, studentëve pasuniversitarë, kandidatëve të doktoraturës, kërkuesve të rinj, studiuesve dhe ekspertëve industrialë, si dhe për të ndarë pikëpamjet dhe përvojat në fushën e mekatronikës, inxhinierisë së sistemit, robotikës, inxhinieris+ s+ energjis+ dhe fushave t+ ngjashme.

 

Punimet dhe prezantimet për Konferencën e Shkencave Politike duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 

 • Mechatronics, robotics and biometrics
 • Mechatronics systems in manufacturing
 • Systems engineering
 • Design of machines, devices and systems possessing a degree of computer-based intelligence
 • Sensors, wireless sensor networks and multi-sensor data fusion
 • Artificial intelligence, neural networks and fuzzy logic in mechatronics and robotics
 • Applications of machine vision, image processing, pattern recognition and synthesis
 • Natural Language Processing (NLP)
 • Telerobotics, human computer interaction, human-robot interaction
 • Simulating Human
 • Mechatronic systems fault diagnosis and fault tolerance … etc.

 

 

Punimet dhe prezantimet për Konferencën e Juridikut duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 • Renewable Energy Sources
 • Solar Systems
 • Wind Power, Hydro Energy
 • Energy Storage Technologies
 • Efficient Heating & Cooling Technologies
 • Advancements in Thermal Insulation
 • Co-generation & Tri-generation
 • Energy Policy
 • Industrial Energy Efficiency
 • Environmental impact of Energy Efficiency
 • Building Envelopes & Building Climatology … etc

 

 

Për më shumë detaje, klikoni në: http://conferences.ubt-uni.net/2019/ , teksa pyetjet tuaja shtesë mund t’i dërgoni në: info@ubt-uni.net.