Investoni për të ardhmen tuaj, transferoni studimet në Fakultetin e Arkitekturës në UBT

15/01/2021

Për vite të tëra, UBT ka nxjerrë profesionistë të fushës së arkitekturës që janë që janë të specializuar në fushat më të kërkuara në nivel vendor dhe ndërkombëtar, përfshirë Dizajn i Qëndrueshëm, Menaxhim Urban, Mirëmbajtje dhe Restaurim në Arkitekturë, Dizajn Enterieri, Arkitekturën e Qëndrueshme, e Planifikim Urban.

 

UBT ofron programin e Arkitekturës, program që mundëson diplomë të njohur ndërkombëtarisht dhe mundësi studimi jashtë vendit përmes bashkëpunimeve me universitetet partnere.

 

Studentët dhe ish-studentët e këtij fakulteti ende pa diplomuar ose edhe pas diplomimit po sistemohen lehtësisht në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të punës, prandaj transferoni studimet në UBT, në institucionin e mundësive.