Interesim i madh për t’u transferuar në Shkollat e Mesme të UBT-së dhe në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët UBT

30/01/2024

Në Parkun Shkencor Inovativ të UBT-së në Lipjan, nxënës nga i gjithë vendi janë duke u interesuar për t’u bërë pjesë e Shkollave të Mesme të UBT-së dhe Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët UBT, duke dashur të transferohen në një shkollë me cilësi dhe kualitet të lartë.

Duke gërshetuar praktikat më të mira të shkollave më prestigjioze në Evropë dhe Amerikë, në UBT do t’ju ofrojmë nxënësve mësim gjithëpërfshirës dhe multidisiplinar.

Përmes një infrastrukture moderne dhe një stafi akademikësh të profesionalizuar, Shkollat e Mesme në UBT dhe Shkolla Fillore dhe e Mesme e Ulët UBT kanë për qëllim të nxisin të rinjtë të zhvillojnë aftësitë e tyre në fusha të ndryshme, duke nxjerrë kështu kuadro të reja profesionistësh në Kosovë.

Më poshtë janë të listuara nivelet të cilat i ofrojmë në UBT, si dhe linqet e faqeve zyrtare të shkollave në të cilën mund të merrni informacione më të detajuara për drejtimet përkatëse.

Niveli i mesëm i ulët:

  • Shkolla Fillore dhe e Mesme e Ulët UBT

Niveli i mesëm i lartë:

  • Gjimnazi Natyror;
  • Gjimnazi Gjuhësor;
  • Asistent Dentar;
  • Shkolla e Mesme e Teknologjisë Informative dhe Elektroteknike;
  • Teknik të Optikes;
  • Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë;
  • Teknik i Farmacisë;
  • Teknik i Laboratorit Mjekësor.

Linku për aplikim në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët UBT

Linku për aplikim në Gjimnazin UBT

Linku për aplikim në Shkollën e Mesme të Mjekësisë UBT

Linku për aplikim në Shkollën e Mesme Teknik i Optikës – Opticient, Shkollën e Mesme të Teknologjisë Informative dhe Elektroteknike

Transferohu tani. Bashkë drejt një udhëtimi të ri të dijes – transferohu për një arsimim më ndryshe!