Interesim i madh i të rinjve për t’u bërë pjesë e trajnimit për Java Programming në UBT

bool(false) 02/09/2022

Interesimi i madh i të rinjve për të mësuar dhe avancuar njohuritë e tyre rreth programimit, ka bërë që UBT përmes Departamentit për Produkte dhe Shërbime Profesionale të zhvillojë trajnime të ndryshme, siç është edhe trajnimi për Java Programming.

 

Trajnimi për Java Programming organizohet nga trajnerë profesionistë dhe të licencuar, të cilët angazhohen që pjesëmarrësit t’i njoftojnë me njohuritë bazike të koncepteve të programimit kompjuterik duke përdorur gjuhën e programimit Java, si dhe t’i përgatisin ata për analizimin dhe zgjidhjen e algoritmeve të përshtatshme.

 

Pjesëmarrësit do të jenë të gatshëm të analizojnë dhe të zgjidhin probleme praktike duke
përdorur njohuritë e fituara gjatë trajnimeve, si dhe do të dinë të përdorin Graphic User Interface dhe do të përgatiten për konceptet themelore të gjuhës programuese Java.

 

Apliko tani: Trajnimi për Java Programming