Interesim i madh i nxënësve të Qendrës së Kompetencës në Skenderaj për sesionin informues nga UBT

29/03/2023

Qendra e Karrierës në UBT ka zhvilluar sesionin e radhës informues për maturantët e Qendrës së Kompetencës në Skenderaj, për t’i informuar ata rreth mundësive të shumta që ofrohen për studime në UBT.

Nxënësit e profileve të ndryshme në këtë shkollë u informuan nga përfaqësuesit e Qendrës së Karrierës dhe profesorët në UBT, për programet dhe mundësitë e shumta për studime, për kurrikulat multidisiplinare dhe gjithëpërfshirëse, si dhe rreth infrastrukturës moderne të UBT-së.

Duke shtjelluar mundësitë e shumta për zhvillimin e tregut të punës dhe rëndësinë e madhe të profilizimit, maturantët e këtyre shkollave janë njoftuar në detaje për profesionet të cilat janë trend global në gjithë botën, e të cilat mund t’i gjejnë në programet e studimit që i ofron UBT.