Gërshetimin e Menaxhmentit, Biznesit dhe Ekonomisë e gjeni vetëm në UBT

10/08/2022

Të jeni profesionistë i diplomuar i MBE-së do të thotë qasje e menjëhershme në tregun e punës, në industri e në akademi të ndryshme.

 

Punëdhënësit u besojnë studentëve të diplomuar në UBT, sepse në UBT ka vetëm cilësi, profesionistë të fushës dhe ekspertë të ekonomisë dhe menaxhimit të biznesit.

 

Përmes programit Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, të diplomuarve në UBT u njihet diploma jashtë vendit, si dhe kanë mundësi të studiojnë jashtë vendit përmes programit Erasmus+.

 

Me jetësimin e platformës së Realitetit Virtual dhe të Shtuar dhe teknologjisë 5G, së fundmi, UBT u ka lehtësuar punën studentëve për të zhvilluar vetën edhe duke përdorur teknologjitë më të reja dhe më moderne të kohës.