Drejtori i Prishtina Jazz Festival, Ilir Bajri, zhvilloi një ligjëratë tematike për studentët e Fakultetit Art dhe Media Digjitale në UBT

25/05/2022

Kompozitori, pianisti, njëherit edhe drejtori i Prishtina Jazz Festival, Ilir Bajri, ka mbajtur një ligjëratë tematike me studentët e Fakultetit Art dhe Media Digjitale në UBT, ku ka ndarë me ta përvojat dhe njohuritë e tij për disa tema të caktuara.

 

Në këtë ligjëratë, drejtori i Prishtina Jazz Festival, Ilir Bajri, ka diskutuar me studentët më shumë rreth instrumenteve audio-vizuale, mediat audio-vizuale, si dhe për funksionin e tyre në stimulimin e shqisave si të shikuarit dhe dëgjuarit për të kuptuar mesazhin.

 

Studentët, ndër të tjera, zhvilluan një interaktivitet së bashku me profesorët e Fakultetit Art dhe Media Digjitale në UBT, si dhe kompozitorin Bajri, duke shtrirë temën e diskutimit në inovacionet e fundit të instrumenteve nga ana e krijuesve në fushën e muzikës, kinematografisë, gaming-ut, e fushave të tjera.

 

Ligjëratat e tilla tematike po ndihmojnë jashtëzakonisht shumë studentët për të mbajtur motivacionin e tyre në nivele të larta, duke dëgjuar nga afër përvojat e profesionistëve dhe ekspertëve të fushës ku ata po zhvillojnë studimet akademike.