Diellza Muzliaj, ish-studente e Fakultetit Juridik në UBT zhvilloi ligjëratë të suksesshme mbi dhunën në familje

12/02/2024

Diellza Muzliaj, një ish-studente e Fakultetit Juridik në UBT, e cila aktualisht punon në Zyren e Prokurorit të Shtetit, ka mbajtur një ligjëratë të suksesshme në kuadër të lëndës “E Drejta Familjare-Trashëgimore”. Ligjërata e saj u zhvillua në formën e një debati, duke përfshirë studentët në  diskutimin e çështjes së dhunës në familje.

Diellza Muzliaj tregoi një nivel të lartë të ekspertizës dhe një qasje të zgjuar në trajtimin e kësaj  çështje të ndjeshme. Pjesëmarrësit u inkurajuan të kontribuonin aktivisht në debat, duke sjellë mendime dhe analiza të thella mbi sfidat dhe zgjidhjet në lidhje me dhunën në familje.

Debati u karakterizua nga një atmosferë e hapur dhe konstruktive, ku pjesëmarrësit u inkurajuan të ndanin përvojat personale dhe perspektivat e tyre mbi këtë çështje të rëndësishme shoqërore.