Dhjetëra punime shkencore u prezantuan në konferencën e Juridikut

28/10/2023

Përgjatë pesë sesioneve të ndara sot zhvilloi punimet konferenca e Juridikut, në kuadër të së cilës u diskutuan tematika të ndryshme ligjore dhe çështje sociale që janë të rëndësishme në kontekstin e Kosovës dhe vendeve tjera.

Në këtë konferencë u diskutua mbi çështje ligjore aktuale dhe sfidat që paraqiten në shoqëri. Studiuesit trajtuan çështjen e inteligjencës artificiale dhe sfidat e privatësisë, dhunën në familje ndaj grave, funksionalizimi i Gjykatës Komerciale të Kosovës: Mes sfidave dhe mundësive, si dhe shumë çështje të tjera që u përcollën me interes nga pjesëmarrësit.

Temat që u trajtuan janë si në vijim:

Sesioni i parë:

Prof.Dr.Ahmet Maloku, (Dean of Law Faculty)

Keynote speaker: PhD Vesna Paunkoska Dodevska (North Macedonia)

 •  “Artificial Intelligence and privacy challenges”, Vesna Paunkoska Dodevska & Bashkim Nuredini;
 • “Forms of manifestation of domestic violence against womens”, Elda Maloku, Ahmet Maloku, Osman Jasarevic;
 • “A comparative analysis of legal resctrictions impacting housing prices: A study of Kosovo and Slovenia”, Visar Hoxha & Egzone Osmanaj;
 • “Lifelong Maintenance Contract in Kosovo: Regulatory Framework, Implementation, and Judicial Challenges”, Jorida Xhafaj & Tringa Thaçi;
 • “Functionalization of the Commercial Court of Kosovo: Between challenges and opportunities”, Mahir Tutulu & Ramush Bardiqi;
 • “Property Law in legal terms”, Enisa Haliti – Mustafa & Sevdai Morina;

Sesioni i dytë:

Chair: Jorida Xhafaj

Co – Chair: Sevdai Morina

Keynote Speaker

 • Association of Serb-Majority Municipalities in Kosovo: Community Need or Serbian Leadership Interest?”, Behar Selimi;
 • “Unraveling the Enigma of Low Bankruptcy Cases in Kosovo: A Multifaceted Examination of Legal, Cultural, and Rule of Law Factors”, Njomëza Zejnullahu
 • “A Path for Kosova Arbitration: What are we to do next?”, Korab Sejdiu;
 • “Imposition of alternative measures in North Macedonia and comparison of probation in France and Croatia”, Alma Mustafai Doko;
  “Termination of the mandate of representatives elected by the people and their replacement according to the legal framework in the Republic of Kosovo”, Xhavit Shala, Mervete Shala & Bashkim Bellaqa;
 • “Environmental law and the legal framework for integrating impacts on indoor air quality in life cycle assessments”, Afrim Syla & Visar Hoxha;

Sesioni i tretë:

Chair: Njomëza Zejnullahu

Co – Chair: Enisa Haliti – Mustafa

Keynote speaker:  

 • “Implementation of interview as a technique of examination methods in the process of scientific research of security phenomena”, Omer Gabela, Ahmet Maloku & Elda Maloku;
 • “Lack of professionalism in justice system as a source of criminality”, Elmi Kelmendi;
 • “Securing a Claim”, Nehat Idrizi;
 • “Some characteristics of crime scene investigation in homicide cases”, Florent Azemi;
 • “Towards a new EU Pact on Migration and Asylum: The challenges ahead”, Elton Tota;
 • “Enhancing Real Estate Management: The Transformative Role of Machine Learning in Predictive Gains and Risk Model Performance”, Visar Hoxha, Blerta Demjaha, Veli Lecaj, Hazer Dana & Fuat Pallaska;

Sesioni i katërt:

Chair: Xhavit Shala

Co-Chair: Elmi Kelmendi

Keynote speaker:

 • “Methods of acquiring ownership”, Enisa Haliti – Mustafa & Erëza Vladi;
 • “Protection and promotion of the right to property as a fundamental human right”, Egzone Osmanaj, Sevdai Morina & Veli Lecaj;
 • “Revolutionizing Real Estate Mortgage Scoring: The Superiority of Machine Learning Over Traditional Statistical Methods”,  Visar Hoxha, Blerta Demjaha, Veli Lecaj, Hazer Dana, Fuat Pallaska;
 • “Leniency in cartel cases: Kosovo and EU”, Egzone Osmanaj, Adnan Jashari & Avdi Gjocaj;

Sesioni i pestë:

Chair: Veli Lecaj

Co-Chair: Florent Azemi

 • “Machine Learning in Mortgage Scoring: A Comparative Analysis with Traditional Statistical Methods”, Visar Hoxha, Blerta Demjaha, Veli Lecaj, Hazer Dana & Fuat Pallaska;
 • “Comparative approach to the legal regulation of Joint-stock companies in the Republic of Kosovo, North Macedonia and Albania”, Bashkim Nuredini & Vesna Paunkoska Dodevska;
 • “Surroggy contract: A survey of attitudes of women in Kosovo”, Egzone Osmanaj, Adisa Halimi;
 • “The role of personality factors, social factors and social environment as factors of recidivism of juvenile offenders”, Ahmet Maloku & Elda Maloku.