Bëhu profesionist i industrisë së bioteknologjisë ushqimore duke transferuar studimet në UBT

bool(false) 27/01/2022

Transfero studimet në programin Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, program ky i cili studentëve iu mundëson përgatitjen profesionale në fushën e inxhinierisë dhe bioteknologjisë ushqimore.

 

Ky program i cili bën ndërlidhjen e parimeve shkencore me aplikimin e tyre në praktikë në industrinë ushqimore, studentëve të këtij drejtimi iu ofron njohuri dhe shkathtësi të larta teknologjike dhe inxhinierike.

 

Me profesionistët më të mirë të kësaj fushe, studentët do të përfitojnë ekspertizën e nevojshme për të siguruar mirëmbajtje dhe përmirësim të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit.

 

Transfero studimet në UBT, bëhu ndryshimi për të cilin ka nevojë Kosova!