Aktiviteti i Muzikës Moderne në Konferencën Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes

31/10/2020

 

Drejtimi Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment ka zhvilluar aktivitetin e vet me trajtimin e një numri të madh temash dhe me nxjerrjen e shumë konkludimeve e rekomandimeve në këtë fushë.

 

Temat dhe prezantuesit që e pasuruan fushën e Muzikës Moderne në këtë konferencë ishin:

 

Chair: Liburn Jupolli

Co – Chair: Keynote speaker: Liburn Jupolli

  • Post war Popular and Modern Music in Kosovo” Liburn Jupolli “Composing for Ethno-Cyberpunk”- Artrit Bytyqi and Liburn Jupolli
  • European and Asian musical scales – an analysis based on the use of microtones Astrit Stafai
  • Copyright & related rights and the management of these rights in Kosovo – Sadije Topojani.
  • Foley Artistry in Music Production: A Path towards Novel Musical Instruments, Textures and Sound Identities – Tomor Kuçi.

 

Chair: Liburn Jupolli

 

  • The impact and management of stress on music institutions Aida Gjikolli The influence of solfeggio on the development of the musical ear – Leutrina Pireva.
  • Acoustics of the halls for music performance in Kosovo- Egzon Bajraktari, Liburn Jupolli, Tomor Kuçi.
  • The state of the art of music research in Kosovo – Besa Luzha, Liburn Jupolli
  • Kosovar musicology vs. world musicological trends of recent years –  Kristina Perkol.