Access Guide

Studenti ne UBT ka emailin e tij qe përbehet prej shkronjes se parë te emrit shkronjes se
parë të mbiemrit dhe 5 numrat e fundit te ID-së, me këtë email do te ketë mundesi te marr
te gjitha informacionet nga Administrata ta perdor per kyqje ne SMIS( Student
Management Information System dhe Moodle ( E-Learning Module).

 

 

 

 

 

Manuali për student