Partnerët & Anëtarësimet

PARTNERËT & ANËTARËSIMET

 

Programi është në përputhje me Standardet e Ekselencës së Kombeve të Bashkuara në Arsiminin dhe Trajnimin e Administratës Publike dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Shkollave dhe Instituteve të Administratës. Programi ka qenë i  në mes të specifikave të Kosovës, zhvillimeve të fundit shkencore dhe mësimeve të nxjerra nga Universiteti Corvinus, Politikës Publike dhe Menaxhimit të Menaxhimit dhe Universitetit Tallin të Teknologjisë, Menaxhimit Publik të MA-së dhe Administratës Publike të MA-së.

 

Si UBT ne kemi marrëveshje bashkëpunimi me fakultete dhe institucione të ndryshme:

 

 

  • CIFE – Centre international de formation européenne, Nice
  • Bulgarian Diplomatic Institute – Ministry of foreign affairs
  • Diplomatic Academy of Vienna
  • Corvinus University of Budapest
  • Szent István University, Budapest
  • Budapest University of Technology and Economics
  • University of Salzburg