Partnerët & Anëtarësimet

  • Universiteti i Kentakit
  • universiteti i shkencës dhe teknologjisë Ëorclaë
  • Universiteti Marlin Barleti, Tirane
  • Universiteti Shteteror i Tetoves
  • UNIVERSITi SZENT ISTVAN
  • UNIVERSITi LINNAEUS
  • UNIVERSITETI KATOLIK PAZMANY PETER
  • laboratori qëndror i mekatronikës dhe Instrumentalizimit
  • UNIVERSITETI CORVINUS I BUDAPESTIT
  • MINISTRIA E TREGETISE DHE INDUSTRISE
  • KOORPORATE ENERGJETIKE E KOSOVES
  • INSTITUTI TEKNOLOGJIK SEPULUH NOPEMBER
  • INSTITUTi për trajtimin e paisjeve dhe ROBOTIkës, TU VIENNA
  • GIZ
  • universiteti i budapestit i ekonomisë dhe teknologjisë
  • ERASMUS +
  • UNIVERSITETI POLITEKNIK I MILANOS
  • LOGING ELECTRONICS
  • UNIVERSITETI CITY I LONDRES