UBT ka filluar pranimin e abstrakteve në Konferencën Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi dhe Inxhinieri e Energjisë Efiçiente

bool(false) 29/09/2022

Në kuadër të organizimit të edicionit të 11-të të Konferencës Ndërkombëtare, UBT ka filluar pranimin e abstrakteve për fushën e Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi dhe Inxhinieri e Energjisë Efiçiente.

 

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së do të organizohet më 29 dhe 30 tetor 2022, dhe për fokus ka trajtimin e temave rreth reziliencës dhe qëndrueshmërisë.

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 

 • General Economics;
 • The Future of Capitalism;
 • Political Economy;
 • Monetary Economics;
 • Macroeconomic Policies and their Impact on Economic
 • Growth;
 • Sustainable Economic Growth;
 • Income Inequality and Poverty;
 • Labor Economics;
 • Health Economics;
 • Gender Economics;
 • Econometrics and Applied Economics;
 • Multinational Finance, Insurance and Pensions;
 • International Economics and Trade, International Finance.
 • Banking, Finance and Investment;
 • Risk Management;
 • Behavioral Finance;
 • Management and Corporate Governance;
 • Tax Policies;
 • Tourism/Tourism Economics;
 • Entrepreneurship;
 • European Union policies;
 • Small and Medium-Sized Enterprises (SME);
 • Marketing Management; Brand Management;
 • Strategic Management and Entrepreneurship;
 • Innovation and Technological Change Management;
 • Business Intelligence and Knowledge Management;
 • Human Resource Management;
 • Quality Management in Public Sector;
 • Regional Studies;
 • Operations Research;
 • Agro-Business and Subsidy Management;
 • Multi-Cultural Management;
 • South East European Economy and Management;
 • Logistics and Value Chain Management;
 • Industry Economics and Industrial Organization;
 • Immigration and Border Studies;
 • Management Information Systems;
 • Public Policy and Management;
 • Environmental Economics.

 

Punimet dhe prezantimet për konferencën Inxhinieri e Energjisë Efiçiente duhet të trajtojnë tema të tilla si:

 

 • Power Systems;
 • Renewable Energy Sources;
 • Solar Systems;
 • Wind Power Systems;
 • Hydro Energy;
 • Energy Storage Technologies;
 • Geothermal Energy;
 • Fuel Cells;
 • Electrical cars;
 • Sustainable Systems;
 • Smart Grids;
 • Micro grids;
 • Energy Economy;
 • Efficient Heating & Cooling Technologies;
 • Advancements in Thermal Insulation;
 • Co-generation & Tri-generation;
 • Energy Policy;
 • Industrial Energy Efficiency;
 • Energy Markets;
 • Environmental impact of Energy Efficiency;
 • Modeling and Simulation;
 • Efficient Lighting Technologies;
 • Energy Conservation, Ecology;
 • Energy Efficient Buildings;
 • Agricultural Energy Efficiency;
 • Clean Power Plants;
 • Structural Reliability;
 • Building Envelopes & Building Climatology.

 

Për më shumë detaje, klikoni në: http://conferences.ubt-uni.net/2022/ , teksa pyetjet tuaja shtesë mund t’i dërgoni në: info@ubt-uni.net.