Shndërrohu në profesionist i diplomuar në programin master Shëndet Publik dhe Menaxhim në UBT

bool(false) 05/10/2022

Programi Shëndet Publik dhe Menaxhim në nivelin master në UBT, është një nga programet më të veçanta, për shkak që gërsheton pjesën teorike me atë praktike, duke u bazuar në modelet më të mira të institucioneve arsimore në Evropë dhe Amerikë.

 

Programi ka një staf të kualifikuar që angazhohen për zhvillimin dhe nxjerrjen e kuadrove të reja profesionale në fushën e shëndetit publik dhe menaxhimit, të cilët do të kontribuonin në të ardhmen në përmirësimin dhe avancimin e kushteve në këtë fushë.

 

UBT ofron një infrastrukturë moderne të pajisur me teknologjitë më të fundit, të cilat janë në shërbim të studentëve të programit Shëndet Publik dhe Menaxhim, për të përfituar dhe përforcuar njohuritë e tyre rreth këtij programi.

 

Studentët e UBT-së, do të kenë mundësi të marrin njohuri dhe kompetenca në tetë fusha që pasqyrojnë aftësi brenda shëndetit publik, siç janë: aftësitë analitike, zhvillimi i politikave/aftësive për planifikimin e programeve, shkathtësitë e komunikimit, shkathtësitë e njohjes kulturore, dimensionet e shkathtësive praktike në komunitet, shkathtësitë në shkencën e shëndetit publik, planifikimi financiar dhe aftësitë e menaxhimit, si dhe shkathtësitë e të menduarit të lidershipit dhe sistemeve.

 

Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri!