Transferi i Studentëve

Ne jemi gjithmonë këtu për të mbështetur ambiciet e studentëve për tu transferuar në universitete të njohura në të gjithë botën. Ne besojmë se përjetimi i arsimit në kontekste të ndryshme i bën studentët tanë edhe më të përgatitur për tregun e punës. Prandaj, në këtë seksion do të gjeni informacione të rëndësishme në lidhje me mundësitë e transferimit të studenteve.