Projektet e realizura nga UBT për UNDP

Projektet e realizura nga UBT për UNDP

UBT ka nënshkruar një marrëveshje me programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), për ofrimin e shërbimeve të trajnimit për përfituesit e programit të aftësive digjitale.

UBT përmes Departamentit për Produkte dhe Shërbime Profesionale, ka ofruar trajnime të ndryshme për programet e aftësive digjitale, përmes profesionistëve më të mirë të fushave përkatëse që janë në vend dhe rajon.

Trajnimet që janë zhvilluar në UBT përfshin: SEO, Social Media, Photoshop.