Projektet e realizura nga UBT për PEACE CORPS

Projektet e realizura nga UBT për PEACE CORPS

Duke u bazuar në procesin katër hapësh të departamentit për Produkte dhe Shërbime Profesionale të UBT-së, i cili përbëhet prej analizës së nevojave për trajnim, krijimin e trajnimin të përshtatjes për nevoja të organizatës, montimin e pajisjeve për trajnim nëpër lokacion sipas kërkesës për trajnim, mbajtjes së trajnimit dhe përcjelljen e sukseseve pas trajnime kemi organizuar trajnime për

  • Shkathtësi të buta për Zhvillimin në karriera,
  • Menaxhimi i stresin,
  • Punën virtuale dhe në distancë.

Pjesëmarrësit janë njohur me sfidat përparësitë ku janë shkëmbyer përvojat mes pjesëmarrësve dhe ekspertëve të fushës.