Studentët

Programi studimor është i hapur për të gjithë studentë të cilët plotësojnë kushtet ligjore në Kosovë për regjistrim në vitin e parë akademik Bachelor. Në veçanti programi targëton studentë dhe të rinjtë të cilët studimet paraprake i kanë realizuar në profilet përkatëse në studimet e më herëshme si: Shkencat e natyrës, Shkencat e Ushqimit, dhe Bioteknologji, Bujqësi  Inxhinjeri agrare etj.