Specializimet

SPECIALIZIMET

 

Programi ofron mundësi specializimi në:

A         Nutricioni

B         Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit

C         Menaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit