Pranimi ne Studime, Kriteret

Kriteret e pranimit në programit janë si më poshtë:

 

Programi i studimit, Master të Shkencave te Ushqimit dhe Teknologjisë, ofron një përvetësim të thellë të shkencave të kimisë, biologjisë, biokimisë dhe atyre inxhinerike, si dhe njohuri praktike per përmirësimin e cilësisë, sigurisë dhe vlerave ushqyese dhe perspektivave te ndryshme socio-ekonomike ne vlersimin e ushqimeve dhe pijeve.

 

 • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në shkencat e jetës.
 • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë;
 • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Shkencat e natyrë si Kimise dhe Biologjisë;
 • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Inxhinjeri e proceseve kimike dhe mikrobiologjike. kimi ushqimore.
 • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në sferen e bujqësisë, duke përfshirë: Agrokulturë, Inxhinjeri e bujqësisë,
 • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në programet e mjekësisë.
 • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në programin e studimeve të mjekësisë veterinare.

 

Dokumentet e nevojshme          

 • Fletëkërkesa për regjistrim (Aplikacioni) e cila merret në Zyrën për Shërbimin e Studentëve (ZSHS);
 • Diploma/Certifikata për kryerjen e shkollës së mesme
 • Dëftesat e shkollës së mesme;
 • Ekstrakti e lindjes,
 • Dy fotografi
 • Autobiografia (CV) për studentët që punojnë.