Pranimi ne Studime, Kriteret

Kriteret e pranimit në programit janë si më poshtë:

 

Programi i studimit, Master të Shkencave te Ushqimit dhe Teknologjisë, ofron një përvetësim të thellë të shkencave të kimisë, biologjisë, biokimisë dhe atyre inxhinerike, si dhe njohuri praktike per përmirësimin e cilësisë, sigurisë dhe vlerave ushqyese dhe perspektivave te ndryshme socio-ekonomike ne vlersimin e ushqimeve dhe pijeve.

 

  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në shkencat .e jetës.
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë;
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Shkencat e natyrë si Kimise dhe Biologjisë;
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në Inxhinjeri e proceseve kimike dhe mikrobiologjike. kimi ushqimore.
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në sferen e bujqësisë, duke përfshirë: Agrokulturë, Inxhinjeri e bujqësisë,
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në programet e mjekësisë.
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në programin e studimeve të mjekësisë veterinare.