Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Bashkëpunimi midis UBT-së dhe industrisë është një prej prioriteteve institucionale, të cilat ndikojnë në realizimin e objektivave teorike të mësimdhënies dhe trajnimin e nevojshëm praktik të tyre. Roli i veçantë i këtij bashkëpunimi është permbushja e dy objektivave kryesore: niveli më i lartë i njohurive teorike dhe se dyti zhvillimi i aftësive praktike në zgjidhjen e problemeve.

 

Si rrjedhojë, UBT është në krijim të marrëveshjeve të bashkëpunimit me një numër të bizneseve dhe organizatave të cilat punojnë në fushën e programit studimor, në mënyrë që të sigurohet mundësia e realizimit të mësimit paraktik në kompani. Në vijim është lista e kompanive me të cilat UBT është në proces së vendosjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit:

 

 

Nr

.

Emri i Subjektit Lloji i Industrisë Komuna
1 “ABI” SHPK Qumështore Prizren
2 “Medina” SHPK Mish dhe produkte Prizren
mishi
3 “Arqeiko“SHPK Mish dhe produkte Prizren
mishi
4 “BIANCO NERO”SHPK Akullore Prizren
5 “FLUIDI SHPK” Lëngje dhe vaj Gjilan
luledielli
6 “ASK FOODS “ SHPK Ruajtja e pemve Gjilan
dhe perimeve
7 “Bioprodukt” NTP Qumështore Gjilan
Qumësht dhie
8 Kabi SHPK Qumështore Gjilan
9 “Calabria”Shpk Therrtore dhe Gjilan
përpunim mishi
10 “Malësia”Shpk Therrtore dhe Gjilan
përpunim mishi
11 “Luli Company “ Shpk Përpunues mishi Gjilan
12 Gazi-Com Shpk Therrtore dhe Gjilan
përpunues mishit
13 “Shpk ADEA GROUP” Përpunue suji Gjilan
“Fungo”Shpk Prodhues i BMA Kamenicë
14
Euro-Lona Qumështore Fushë
Kosovë
15 “Ecoprodukt Përpunues mishi Viti
XH.E.R”Shpk
16 “Biofruti”Shpk Përpunues i Viti
pemëve dhe
perimeve
17 Therrtorja Therrtore Ferizaj
Lybeteni
18 Natyra– G Qumështore Ferizaj
19 “Mati” Qumështore Malishevë
Qumësht dhie
20 NEW Vera Industri e verës Suharekë
21 Konsoni Therrtore e Gjilan
shpezëvë
22 “Sole Kosova” Industri e mishit Fushë
Kosovë
23 “Ve farm” Prodhues dhe Gjilan
përpunues
24 Agrosunaj Bimëmjeksore dhe Halit
aromatike Avdijaj
25 “Birra Peja” Industri e Birrës Kastriot
Pelivani
26 “Oreksi “shpk Industri e Bukës Pejë

 

27 “KOAL SEEDS”shpk Industri e fares Istog
28 “Jeta e Re” shpk Industri e Bukës Istog
29 “Abrazen” LLC Industri e Bukës Istog
30 Albini shpk Perime Podujevë
31 Magic Ice Qumështore Lipjan
32 Agrosera Perime Mitrovicë
33 “Agounion” shpk Depo për ruajtje Fushë
të pemëve Kosovë
34 “Gerberland” Industri e Gjakovë
qumështit
35 “MOEA” shpk Prodhim I Gjilan
pemëve
36 NP “Me Agro” Depo për ruajtje Lipjan
të pemëve
37 “Agrovizioni” shpk Pemishte dhe Lipjan
Depo për ruajtje
38 Fabrika e Ujit Industri e Ujit Kllokot
“Kllokoti” shpk
39 “Apetit Group” Therrtore dhe Vushtri
Industri e Mishit
40 “Joni-SH” shpk Grumbullues i Podujevë
pemeve të imëta
41 Agrium Grumbullues i Ferizaj
pemeve të imëta
42 BOSST BERRIES Grumbullues i Pejë
pemeve të imëta
43 “Fitimi” shpk Grumbullues i Drenas
pemeve të imëta
44 Besiana G Grumbullues i Ferizaj
pemeve të imëta
45 Eurofruti Grumbullues i Prishtinë
pemeve të imëta
46 Laberion Grumbullues i Podujevë
pemeve Lengje
47 AgroPeti Grumbullues i Podujevë
pemeve të imëta
48 Fresh Fruit Pr Grumbullues i Graqanicë
pemeve të imëta
49 “Agounion” shpk Impute Agrare Fushë
Kosovë
50 Frutex SHPK Lëngje Suharekë
51 IRON “CONSULTING” Peme
SHPK
52 DST PRODUCT SHPK Grumbullues I Ferizaj
bimeve

 

 

 
53 Procesimi/përpunimi i drithërave Prizren
54 Procesimi/përpunimi i drithërave Prizren
55 Procesimi dhe prodhimi i perimeve Prizren
56 Prodhimi i lëngjeve Gjilan
57 Prodhimi i lëngjeve Prizren
58 Procesimi dhe prodhimi, paketimi dhe tregëtimi i Pejë
59 birrës, lëngjeve, qumështit, dhe dridhërave
60 Prodhimi i kafesë Pejë
61 Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi Prishtinë dhe rajonet tjera të
i produketeve ushqimore Kosovës
62 Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi Prishtinë dhe rajonet tjera të
63 i produketeve ushqimore Kosovës
64 Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi Vushtrri
i produketeve ushqimore
65 Nutricioni / pacientët Prishtinë dhe rajonet tjera të
Kosovës
66 Nutricioni / fëmijët Prishtinë
67 Nutricioni / sporti Prishtinë
68 Cilësia dhe siguria e ushëimit Prishtinë
69 Hulumtimi Prishtinë
70 Hulumtimi Pejë
71 Vushtrri