Infrastruktura

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorët modern për të mundësuar mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtari kërkimore në fushat e shkencave të ushqimit dhe bioteknologjise. Në perputhshmeri me qëllimin e këtij programi studimor, laboratoret e mëposhtme janë në dispozicion bashke me pajisjet përkatëse:

 

– Laboratori për ushqimet e modifikuara gjenetike

– Laboratori për mikrobiologji

– Laboratori për biokimi

– Laboratori i analizave fiziko-kimike të produkteve të ndryshme ushqimore.

 

Nr. Lloji i pajisjes
1 Turbidimetër
2 Refraktometër
3 Biretë
4 pH metër
5 Konduktometër
6 Refraktometër
7 Fotometër
8 Spektofotometër
9 Nxems-resho magnetike
10 Nxems-resho magnetike
11 Nxems-resho magnetike
12 Distilator i ujit
13 Digjestor
14 Oxigjenmetër
15 Absorber atomik
16 Bombolë e gazit me bazë acitilen
17 Bombolë e gazit me bazë acitilen
18 Absorber atomik
19 Përzierse
20 Blurës-mulli
21 Homogjenizator
22 Mineralizator
23 Furrë kalcinuese
24 Polarimetër
25 Eksikator
26 Resho elektrike
27 Bombolë e gazit
28 Resho-nxems magnetik
29 Tharëse
30 Sterilizator
31 Numrues i kolonive
32 Autokllav
33 Autokllav
34 Sterilizator
35 Mikroskop unikular
36 Mikroskop unikular
37 Mikroskop bikular
38 Mikroskop bikular
39 Mikroskop bikular
40 Mikroskop bikular
41 Mikroskop bikular
42 Mikroskop bikular
43 Mikroskop bikular
44 Mikroskop elektronik
45 Tubi i Paskalit
46 Disku i Njutonit
47 Burim rryme
48 Demonstrator për rreze katodike
49 Ligji i Arkimedit
50 Transformator i qmontueshem
51 Pirun akustik
52 Xhama mbulues 100 pcs
53 Magnet në formë U
54 Voltmetër
55 Bobinë e Runekorfit
56 Gjenerator i Wandengrafit
57 Burim rryme
58 Demostrator i qarkut elektrik
59 Bobinë dyfishe
60 Qarku RLC
61 Elektrometer
62 Mikrometer
63 Mikrometer
64 Nonius
65 Derhem 500 g
66 Vegël për përcaktimin e ligjit të Hook-ut
67 Kalorimetër
68 Sistemi Diellor
69 Ligji i Bojlit – I vogël
70 Ligji i Bojlit – I madh
71 Burim rryme
72 Ananometer
73 Osciloskop
74 Mikrometer
75 RT PCR-ABI
76 Model i AND-së
77 Mikroskop bikular
78 Mikroskop bikular
79 Insekte te konzervuara
80 Insekte te konzervuara
81 Mikroskop unikular
82 Mikroskop bikular
83 Mikroskop bikular
84 Mikroskop bikular
85 Mikroskop bikular
86 Mikroskop bikular
87 Mikroskop bikular
88 Mikroskop bikular
89 Mikroskop bikular
90 Mikroskop bikular
91 Nxems-banjo elektrike
92 Resho magnetike
93 Nxems-banjo elektrike
94 Banjo ujore
95 Nxems-banjo elektrike
96 Titrator
97 Banjo ujore
98 Polarimetër
99 Biretë me mbajtëse
100 Biretë me mbajtëse
101 Përzierse magnetike
102 Peshore teknike
103 Përzerse magnetike
104 Strukturë organike
105 Përzerse magnetike
106 Clinitek 50

(Pajisje për analizat e urinës)

107 Sprektofotometër
108 Distilator
109 Digistor
110 Eksikator
111 HPLC
112 Bombolë gazi
113 Kromatograf GC
114 Digestor
115 Bonjo ujore
116 Banjo me nxemës elektrik
117 Eksikator
118 Biretë
119 Biretë me mbajtëse
120 Resho magnetike
121 Banjo ultrasonike
122 Refraktometër
123 Mikropipetë
124 Mikropipetë