Infrastruktura

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorët modern për të mundësuar mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtari kërkimore në fushat e shkencave të ushqimit dhe bioteknologjise. Në perputhshmeri me qëllimin e këtij programi studimor, laboratoret e mëposhtme janë në dispozicion bashke me pajisjet përkatëse:

 

– Laboratori për ushqimet e modifikuara gjenetike

– Laboratori për mikrobiologji

– Laboratori për biokimi

– Laboratori i analizave fiziko-kimike të produkteve të ndryshme ushqimore.

 

Nr.Lloji i pajisjes
1Turbidimetër
2Refraktometër
3Biretë
4pH metër
5Konduktometër
6Refraktometër
7Fotometër
8Spektofotometër
9Nxems-resho magnetike
10Nxems-resho magnetike
11Nxems-resho magnetike
12Distilator i ujit
13Digjestor
14Oxigjenmetër
15Absorber atomik
16Bombolë e gazit me bazë acitilen
17Bombolë e gazit me bazë acitilen
18Absorber atomik
19Përzierse
20Blurës-mulli
21Homogjenizator
22Mineralizator
23Furrë kalcinuese
24Polarimetër
25Eksikator
26Resho elektrike
27Bombolë e gazit
28Resho-nxems magnetik
29Tharëse
30Sterilizator
31Numrues i kolonive
32Autokllav
33Autokllav
34Sterilizator
35Mikroskop unikular
36Mikroskop unikular
37Mikroskop bikular
38Mikroskop bikular
39Mikroskop bikular
40Mikroskop bikular
41Mikroskop bikular
42Mikroskop bikular
43Mikroskop bikular
44Mikroskop elektronik
45Tubi i Paskalit
46Disku i Njutonit
47Burim rryme
48Demonstrator për rreze katodike
49Ligji i Arkimedit
50Transformator i qmontueshem
51Pirun akustik
52Xhama mbulues 100 pcs
53Magnet në formë U
54Voltmetër
55Bobinë e Runekorfit
56Gjenerator i Wandengrafit
57Burim rryme
58Demostrator i qarkut elektrik
59Bobinë dyfishe
60Qarku RLC
61Elektrometer
62Mikrometer
63Mikrometer
64Nonius
65Derhem 500 g
66Vegël për përcaktimin e ligjit të Hook-ut
67Kalorimetër
68Sistemi Diellor
69Ligji i Bojlit – I vogël
70Ligji i Bojlit – I madh
71Burim rryme
72Ananometer
73Osciloskop
74Mikrometer
75RT PCR-ABI
76Model i AND-së
77Mikroskop bikular
78Mikroskop bikular
79Insekte te konzervuara
80Insekte te konzervuara
81Mikroskop unikular
82Mikroskop bikular
83Mikroskop bikular
84Mikroskop bikular
85Mikroskop bikular
86Mikroskop bikular
87Mikroskop bikular
88Mikroskop bikular
89Mikroskop bikular
90Mikroskop bikular
91Nxems-banjo elektrike
92Resho magnetike
93Nxems-banjo elektrike
94Banjo ujore
95Nxems-banjo elektrike
96Titrator
97Banjo ujore
98Polarimetër
99Biretë me mbajtëse
100Biretë me mbajtëse
101Përzierse magnetike
102Peshore teknike
103Përzerse magnetike
104Strukturë organike
105Përzerse magnetike
106Clinitek 50

(Pajisje për analizat e urinës)

107Sprektofotometër
108Distilator
109Digistor
110Eksikator
111HPLC
112Bombolë gazi
113Kromatograf GC
114Digestor
115Bonjo ujore
116Banjo me nxemës elektrik
117Eksikator
118Biretë
119Biretë me mbajtëse
120Resho magnetike
121Banjo ultrasonike
122Refraktometër
123Mikropipetë
124Mikropipetë