Bashkëpunimi Ndërkombëtar

UBT është një institucion i karakterizuar nga një dimension i spikatur ndërkombëtar, gjë që reflektohet në programet e studimit, përbërjen e stafit akademik, studentët por dhe në shkëmbimet intensive dhe të larmishme me partnerë të ndryshëm ndërkombëtarë si në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta kërkimore e didaktike ashtu dhe në shkëmbime të vazhdueshme dhe mobilitet të lartë mes stafit akademik dhe studentëve.

 

Përmes UBT-së ju mund të studioni dhe të përfitoni bursa të plota studimi në Universitet
partnere si :

 

 

Bashkpunimet Universitare

 

UniversitetiVendi Viti i nenshkrimit te marreveshjes
Budapest University of Technology and Economics (Erasmus +) 

Hungari

 

2014

Corvinus University of Budapest (Erasmus +)Hungari2015
Latvia University of AgricultureLatvi2015
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences  (Erasmus +)Lituani2015
European Polytechnical University (Erasmus +)Bullgari2015
University of Zagreb (MoU)Kroaci2015
Technical University Sofia (Erasmus +)Bullgari2015

 

Morehead State University (MoU)SHBA2016
Universtiy of Kentucky (MoU)SHBA2016