Bashkëpunimi Ndërkombëtar

UBT është një institucion i karakterizuar nga një dimension i spikatur ndërkombëtar, gjë që reflektohet në programet e studimit, përbërjen e stafit akademik, studentët por dhe në shkëmbimet intensive dhe të larmishme me partnerë të ndryshëm ndërkombëtarë si në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta kërkimore e didaktike ashtu dhe në shkëmbime të vazhdueshme dhe mobilitet të lartë mes stafit akademik dhe studentëve.

 

Përmes UBT-së ju mund të studioni dhe të përfitoni bursa të plota studimi në Universitet
partnere si :

 

 

Bashkpunimet Universitare

 

Universiteti Vendi Viti i nënshkrimit të marreveshjes
Budapest University of Technology and Economics (Erasmus +) Hungary 2014
Corvinus University of Budapest (Erasmus +) Hungary 2015
Latvia University of Agriculture Latvia 2015
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences  (Erasmus +) Lithuania 2015
European Polytechnical University (Erasmus +) Bulgaria 2015
University of Zagreb (MoU) Croatia 2015
Technical University Sofia (Erasmus +) Bulgaria 2015
Anhalt University of Applied Sciences (Erasmus +) Germany 2015
Universsity of Tirana Albanian 2016
Technical University of Sofia Bulgaria 2016
University of Food Technologies, Plovdiv Bulgaria 2016
University of Chemistry and Technology Prague Czech Republic 2016
University of Chemical Technology and Metallurgy Bulgaria 2016
Morehead State University (MoU) USA 2016
Universtiy of Kentucky (MoU) USA 2016
University HEPIA  Sciences (Erasmus +) Geneva 2019