Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Bashkpunimet Universitare

 

UniversitetiVendi Viti i nenshkrimit te marreveshjes
Budapest University of Technology and Economics (Erasmus +) 

Hungari

 

2014

Corvinus University of Budapest (Erasmus +)Hungari2015
Latvia University of AgricultureLatvi2015
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences  (Erasmus +)Lituani2015
European Polytechnical University (Erasmus +)Bullgari2015
University of Zagreb (MoU)Kroaci2015
Technical University Sofia (Erasmus +)Bullgari2015

 

Morehead State University (MoU)SHBA2016
Universtiy of Kentucky (MoU)SHBA2016