Specializimet

Ky program studimi është në vete një fushë e specializimit të njohurive të së drejtës në drejtim të marrëdhënieve biznesore në nivel ndërkombëtar edhe evropian.

Kështu, fushat e studimit në kuadër të programit janë të specializuara dhe të diferencuara në raport me ofertën arsimore në Kosovë.