BETA

Zhvillues i aplikacioneve

Programi Zhvillues I Aplikacioneve ju ofron marrjen e njohurive që mund të përdoren për të projektuar, zhvilluar dhe implementuar zgjidhje softëerike për bizneset dhe produktet e tyre.

Të diplomuarit në shkollën progresionale për Zhvillues të Aplikacioneve zhvillojnë njohuritë dhe shkathttësitë e tyre për të punuar në industrinë e teknologjisë së informacionit në pozitat si: zhvillues aplikacioni, programmer, inxhinierë I softëerit, analistë I sistemeve, arkitektë softëerik etj.