Infrastruktura

Janë të pranishme sallat e ligjëratave dhe seminareve, si dhe infrastruktura e menaxhimit të programit studimor me zyrën e studentëve dhe bibliotekën e studentëve.

Pjesa paraklinike dhe klinike praktike dentare do të kryhet në katin e dytë në ndërtesën UBT-së, në Kampusin Inovativ, Lipjan. Kati është i ndarë në një pjesë preklinike dhe klinike.

Pjesa preklinike përbëhet nga tri dhoma:

  • Një dhomë për trajnim të trajtimit preklinik me 16 krerë fantomë me modele të simulimit dentar;
  • Dhomë laboratori dentar me 10-12 vende pune përteknikë/studentë;
  • Një dhomë shtesë laboratorike për procedurat e punës së gjipsit dhe hedhjes së gjipsit.

Në katin përdhesë të ndërtesës ekziston një makinë panoramike me rreze x-rreze dhe x-rrezet periapike dhe rrezet x-xhiruese mund të drejtohen.

Në pjesën klinike janë të ndara departamentet me gjithsej 25 karrige stomatologjike:

  • 3 në ndarjen e stomatologjisë protetike;
  • 12 në ndarjen e Stomatologjisë Restorative (Stomatologji Parandaluese, Endodontics, etj);
  • 3 në ndarjen e periodontologjisë;
  • 3 në ndarjen e ortodontisë;
  • 3 në ndarjen e Kirurgjisë Orale.