Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi plotëson kërkesat profesionale dhe plotëson kushtet e Direktivës së Bashkimit Evropian mbi Specialistët e Stomatologjisë 2005/36 / EC, si dhe direktivat e mëparshme që rregullojnë njohjen e arsimit profesional. Përafrimi i programit me ato që zbatohen diku tjetër në Bashkimin Evropian, jo vetëm që siguron një qasje të balancuar në aspektin e teorisë dhe praktikës, por gjithashtu u jep studentëve mundësinë për të transpozuar të njëjtat aftësi në një kontekst tjetër pune, duke pasur parasysh progresin e Kosovës drejt zbatimit të kritereve të pranimit në BE dhe lirinë e lëvizjes së kapitalit, njerëzve dhe mallrave.

Direktiva e BE-së përcakton që studimet që çojnë në shkallën e praktikantëve dentarë duhet të zgjasin së paku 5 vjet. Direktiva është e paqartë në lidhje me numrin e orëve të dedikuara për mësimin dhe praktikën teoritike. Megjithatë, institucioni ka tentuar të ndjekë Deklaratat e Bolonjës dhe Mynihut mbi edukimin shëndetësor dhe t’u përmbahet praktikave të mira të rekomanduara nga Federata Botërore e Edukimit Mjekësor.

Programet (kurrikulat), ndërkombëtare të konsultuara në këtë proces janë renditur më poshtë:

 Shteti Universiteti Website
AustriaMedizinische Universität Graz(http://www.meduni‐graz.at)
BullgariaMedical University of Plovdiv(http://www.muplovdiv.org)
ZvicraUniversity of Basel (http://www.unibas.ch/)
ÇekiaFirst Faculty of Medicine Charles University(http://www.cuni.cz)
GjermaniaAlbert‐Ludwig University of Freiburg (www.uni‐freiburg.de)
EstoniaUniversity of Tartu(http://www.ut.ee)
KroaciaSveučilišče v Zagrebu/University of Zagreb(http://www.unizg.hr/naslovnica.htm
ItaliaUniversita’ degli Studi di Firenze(http://www.unifi.it)

 

.

UBT synon të mbështesë hulumtimin klinik dhe kërkimin shkencor në themelet e stomatologjisë për të vendosur bazën shkencore për kujdesin individual gjatë gjithë jetës. Temat e hulumtimit jane të përqendruara kryesisht në kujdesin e ofruar në një sërë rregullimesh, duke përfshirë kujdesin shëndetësor të komunitetit dhe shtrihet tek pacientët, familjet dhe kujdestarët.

Ai mbulon menaxhimin e pacientëve gjatë sëmundjes dhe shërimit, uljen e rreziqeve për sëmundjet dentare, promovimin e stilit të jetesës së shëndetshme dhe integrimin e teknologjisë informative në shërbimet dentare.