BETA

Menaxhim i Mekatronikës

 

 

Emërtimi i programitMaster Mekatronikë dhe Menaxhment
Lokcionet e programitPrishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja 2 vjet,  120 ECTS
Lloji i realizimitOrar të plotë, paradite dhe pasdite
Partnerët në implementimUBT, IFAC, Industria
Kualifikimi dhe diplomaMaster Mekatronikë dhe Menaxhment me specializim në:

 

·         Menaxhim të Mekatronikës

·         Dizajn i Produkteve Industriale

·         Inxhinieri e Procesit të Prodhimit dhe Teknologjisë

Destinacioni pas studimeve i studentëve1.       Industri Prodhuese dhe përpunuese – material,teknologji ushqimit, druri

2.       Agrobiznes

3.       Mirëmbajtje e automjeteve

4.       Telekomunikacion

5.       Mjekësi dhe përkujdesje shëndetësore

6.       Aueronautikë

7.       Byro Projektuese

Detaje tjera
 

·         Mundësi ndërveprimi më akdemikë ndërkombëtar/vendor dhe profesionistë nga industria

·         Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian

·         UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +

·         Programi është i harmonizuar me rregullat ndërkombëtare të IFAC, IEEE

·         Njohje e mësimit paraprak dhe certifikim nga IPMA, CISCO, Comptia, SAP

·         Bibloteka më e madhe  e Makatronikës në Kosovë

·         Stafi vendor dhe ndërkombëtar të kualifikuaar në universitete më të mira botërore

·         Start-up: Mundësi start-up biznesor në UBT Business Incubator,

·         Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA

·         Sistem Online të studimeve (Moodle)

·         Orare fleksibile paradite dhe pasdite në grup të vogla

·         Laboratoret dhe puna praktike (Internship) në industry dhe laboratorët digjital, mekanik, elektronik dhe materialeve të UBT-së

·         Vizita Studimore:  Kosovë dhe jashtë vendit

·         Mundësi anagazhimi në UBT për studentët e dalluar

·         Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës dhe angazhim i studentëve në zgjidhje të problemeve të industrisë