BETA

Juridik

 

 

 

Emërtimi i programitMaster (LLM) në të Drejtën Biznesore Evropiane dhe Ndërkombëtare
Lokcionet e programitPrishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja 1 vjet,  60 ECTS
Lloji i realizimitOrar të plotë, paradite dhe pasdite
Partnerët në implementimUBT
Kualifikimi dhe diplomaMaster në Drejtësi (LL.M) në të Drejtën Biznesore Evropiane dhe Ndërkombëtare
Destinacioni pas studimeve i studentëve1.       Asistencë për studime të Doktoratës

2.       Karrierë në Avokuturë, Gjyqësi dhe Prokurori

3.       Mundësi punësimi si Noter, Ndërmjetësues dhe Përmbarues

4.       Këshilltar Juridik në institucione publike dhe private

5.       Konsulent Juridik për të Drejtën Evropiane dhe Ndërkombëtare

6.       Konsulent Juridik për të Drejtën dhe institucionet tregtare dhe bankare ndërkombëtare

Detaje tjera
 

·         Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian

·         UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +

·         Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohje në Evropë

·         Stafi vendor dhe ndërkombëtar të kualifikuaar në universitete më të mira botërore

·         Sistem Online të studimeve (Moodle)

·         Orare fleksibile paradite, pasdite dhe vikendeve

·         Punë pratike (Internship) në Sistemin Gjyqësor të Kosovës

·         Vizita Studimore:  Kosovë dhe jashtë vendit

·         Mundësi anagazhimi në UBT për studentët e dalluar

·         Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës

·         Infrastruktura sipas standardeve juridike

·         Bibloteka me e madhe ne vend

·         Mundësi studimi në Qendrat e Ekselencës për Kriminologji Kumputerike, E Drejta Pronësore Intelktuale, E Drejta Biznesore

·         Ekspertize ligjore ne te drejten financiare, bankare, sigurimeve, tatimeve, kontabilitetit, e drejta e internetit dhe e drejta e mediave