BETA

Inxhinieri e Ndërtimit

Emri i institucionit  UBT College
Departamenti i Fakultetit / Departamentit të Ndërtimit dhe Infrastrukturës
Kampusi kryesor ose kampusi kryesor i degës
Emri i programit të studimeve MSc Inxhinier ndërtimi dhe Infrastruktura
Personi përgjegjës Dr. Muhamet Ahmeti
Akreditimi / riakreditim           Akredituar
NQF Niveli i Kualifikimit NQF Niveli 7
Diplomë akademike i dha Master i Ndërtimtarisë dhe Infrastrukturës
ECTS 120
Profili i programit (specializimi)

· Inxhinieria e ndërtimit
· Menaxhimi dhe Teknologjia e Ndërtimit· Infrastruktura dhe trafiku· Inxhinieri Hidro· Materialet inxhinierike· GjeomekanikaErasmus Kodi 06.4 Inxhineri (Tjera)
Lloji i studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja minimale e studimit 2 vjet