Studentët

Programi është hartuar për të tërhequr:

  • Studentët me diploma të shkallës së mesme të lartë në disiplinat e mjekësisë;
  • Studentët që kanë punuar në fushat e fokusuara në farmaci dhe duan të fitojnë një kualifikim më të gjerë;
  • Studentët nga disiplina jo-mjekësore, që dëshirojnë të ndryshojnë kahjen e karrierës, kryesisht studentët nga shkencat, matematika dhe inxhinieria.
  • Profesionistët që punojnë në industrinë farmaceutike të interesuar për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe shkallën e karrierës;
  • Administratë publike dhe profesionistë të qeverisjes vendore, të interesuar për të avancuar mbështetjet teorike dhe empirike të profesionit për krijimin e politikave dhe për qëllime rregullative.