BETA

Arkitekturë

 

 

Emërtimi i programitMaster ne Arkitekture dhe Planifikim Urban
Kodi Erasmus (EU)02.2 Architechture
Lokcionet e programitPrishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja 2vjet,  120 ECTS
Lloji i realizimitOrar të plotë, paradite dhe pasdite

Puna praktike: Studio dhe Kompani

Partnerët në implementimUBT, Partneret ndërkombëtar, Industria
Kualifikimi dhe diplomaMaster i Arkitektures dhe Planifikimit Hapesinor

 

•               Arkitekture e qendrueshme

•               Menaxhim Urban

•               Restaurim

•               Dizajn i Interierit

Detaje tjera
 

  • Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian
  • UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +
  • Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohje në Evropë
  • Puna praktike realizohet në Studio dhe Laboratorët e UBT-së (AutoCAD, Materialeve, Dizajnit, Modeleve dhe CISCO/Microsoft Labs)
  • Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA
  • Sistem Online të studimeve (Moodle)