Shkenca Politike

 

 

Emërtimi i programitBaçelor Shkenca Politike
Lokcionet e programitPrishtinë
Kohëzgjatja 3 vjet, 180 ECTS
Lloji i realizimitOrar të plotë
Partnerët në implementimUBT
Kualifikimi dhe diplomaBaçelor Shkenca Politike me specializim

 

 • Administrate Publike
 • Marredhenie Nderkombetare
 • Integrim Evropian
Destinacioni pas studimeve i studentëve
 1. Master 2 vjeçar në UBT/Universiteti i Salzburg
 2. Master Universiteti i Warsaw
 3. Administrate Publike
 4. Sektori Jo-Qeveritar
 5. Media dhe Komunikim
Detaje tjera
 

 • Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian
 • UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +
 • Programi ofron mundesi te diplomes se dyfishte Master me Universitetin e Salzburg (Austri)
 • Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohje në Evropë
 • Stafi vendor dhe ndërkombëtar të kualifikuaar në universitete më të mira botërore
 • Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA
 • Sistem Online të studimeve (Moodle)
 • Orare fleksibile paradite, pasdite dhe vikendeve
 • Punë pratike (Internship)
 • Vizita Studimore:  Kosovë dhe jashtë vendit
 • Mundësi anagazhimi në UBT për studentët e dalluar
 • Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës
 • Infrastruktura sipas standardeve juridike
 • Biblioteka me e madhe ne vend