Specializimet

 • NrSpecializimet

   

   

  1

   

  Menaxhimi i Mekatronikës

   
  ·         Inxhinieria e Marketingut
  ·         Logjistika dhe Prodhimi i Sistemeve të Informacionit
  ·         Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit
   

  2

   

  Automatizimi Industrial dhe Procesi i Kontrollit

   
  ·         Teknologjia e Prodhimit
  ·         Inxhnieria e Përpunimit
  ·         Prodhimi i Projektuar përmes Kompjuterit
   

  3

   

  Projektimi i Produkteve Industriale

   
  ·         Produkti Industrial dhe Dizajni
  ·         Menaxhimi i Dizajnit
  ·         Projektimi i Shërbimit
   

  4

   

  Sistemet e Inteligjencës dhe Robotika

  ·         Inteligjenca Artificiale
  ·         Sistemet e Kontrollit Automatik
  ·         Të mësuarit dhe imagjinuarit nëpërmjet makinerive
   

  5

   

  Inxhinieria Biomjekësore

  ·         Bazat e Inxhinierisë Biomjekësore
  ·         Kujdesi Shëndetësor, Menaxhimi dhe Automatizimi
  ·         Diagnostifikimi përmes imazheve në Teknologjinë Mjekësore
   

  6

   

  Inxhinieria elektronike/elektrike

  ·         Sinjalet dhe Sistemet
  ·         Përpunimi i Sinjaleve Digjitale
  ·         Sensorët
   

  7

   

  Inxhinieria Mekanike dhe e Materialeve

  ·         Dinamika dhe Kontrolli i Makinerive
  ·         Materialet e Avancuara
  ·         Mikroteknologjia
   

  8

   

  Inxhinieria e Telekomunikacionit

  ·        Inxhinieria e Sistemeve të Komunikacionit
  ·        Sistemet e Teknologjisë së Lëvizshme
  ·        Sinjalet dhe Sistemet
   

  9

   

  Inxhinieria e Hapësirës Ajrore

  ·         Bazat e Inxhinierisë së Hapësirës Ajrore
  ·         Sistemet dhe Dinamika e Hapësirës Ajrore
  ·         Sinjalet dhe Sistemi i Mbikëqyrjes, që skanon tokën me pajisje satelitore ose për të marrë informacion në lidhje me proceset dhe zhvillimet në hapesirë