Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

  • Studentët duhet të kenë përfunduar nivelin e arsimit të mesëm të lartë në shkencat kompjuterike të nivelit EQF;
  • Nxënësit duhet të kenë përfunduar nivelin e Arsimit të Mesëm të Lartë në Informatikë në nivelin e EQF;
  • Studentët duhet të kenë përfunduar Matematikën e nivelit 3 të EQF;
  • Studentët duhet të kenë përfunduar studimet në Shkencat e Natyrës të Nivelit 3 të EQF;
  • Nxënësit duhet të kenë përfunduar studimet në Shkencat Inxhinierike në Nivelin EQF 3;
  • Studentët duhet të kenë përfunduar studimet Shkencën e nivelit 3 të EQF;
  • Studentët duhet të kenë përfunduar studimet në fushën e Biznesin e nivelit 3 të EQF;
  • Nxënësit që kanë përfunduar Shkencat sociale dhe shkencat humane të EQF duhet të jenë në gjendje t’i nënshtrohen Paketës së Përgatitjes të ofruar nga Departamenti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë (Matematika 1, Matematika 2, Shkenca (Fizika Industriale dhe Kimi);
  • Nxënësit duhet të kenë një arritur rezultate prej 40% ose më shumë në matematikë, lexim dhe anglisht në provimin e Maturës Kombëtare;
  • Profesionistët e industrisë me përvojë vjetore ose më shumë në një nga fushat mekatronike do të pranohen pavarësisht nga fusha e arsimit të mesëm të lartë.