Llojet e kurseve

Llojet e kurseve

Lista e Moduleve 
1Niveli i Pare i Gjuhës Angleze
2Niveli Dyte i Gjuhës Angleze
3Niveli i Tretë i Gjuhës Angleze
4Niveli i Katërt i Gjuhës Angleze
5Niveli i Pestë i Gjuhës Angleze
6Niveli i Gjashtë i Gjuhës Angleze
7Anglishtja ne Biznes (Business English)
8Anglishtja Ligjore
9Anglishjta ne Marketing dhe Shitje