Llojet e kurseve

Llojet e kurseve

Lista e Moduleve 
1 Niveli i Pare i Gjuhës Angleze
2 Niveli Dyte i Gjuhës Angleze
3 Niveli i Tretë i Gjuhës Angleze
4 Niveli i Katërt i Gjuhës Angleze
5 Niveli i Pestë i Gjuhës Angleze
6 Niveli i Gjashtë i Gjuhës Angleze
7 Anglishtja ne Biznes (Business English)
8 Anglishtja Ligjore
9 Anglishjta ne Marketing dhe Shitje