Publikime dhe revista

Lista e publikimeve shkencore të stafit

 

Stafi i UBT ka pasur rezultatete të shkelqyera në fushën e hulumtimit në tre vitet e fundit. Megjithatë prej tij kërkohet edhe më shumë në mënyrë që të arrihet shkalla më e lartë e përsosmërisë. Një listë e të gjitha botimeve kërkimore në gazetarët shkencorë ndërkombëtarë, librat, analiza e politikave dhe të dhëna të tjera jepen në http://riims.ubt-uni.net/

 

Më poshtë janë lidhjet e librave të punimeve dhe librave të abstrakteve të 4 viteve të fundit dhe lidhja e Gazetës Ndërkombëtare të Biznesit dhe Teknologjisë

 

 

2016

 

http://conferences.ubt-uni.net/2016/

 

http://conferences.ubt-uni.net/2016/files/libri_abstrakteve.pdf

 

2015

 

http://conferences.ubt-uni.net/2015/

 

http://conferences.ubt-uni.net/2015/book/Book%20of%20Abstracts.pdf

 

2014

 

http://conferences.ubt-uni.net/2014/

 

http://conferences.ubt-uni.net/2014/books/Abstract%20Book%202014.pdf

 

2013

 

http://conferences.ubt-uni.net/2013/

 

Revista UBT

http://ijbte.ubt-uni.net/