Laboratorët e TIK-ut

Kolegji UBT posedon laboratorët më të pasur dhe më modern të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit. Laboratorët e Kolegjit UBT janë të certifikuar nga institucionet e njohura dhe qendrat trajnuese siq janë: Cisco Networking Academy, CompTIA, Android Development, SAP University Alliance, Pearson VUE Testing Center etc.


Ambient i përshtatshëm dhe modern për aplikime praktike të njohurive, simulime dhe vizualizim të projekteve

Lajme