Media dhe Komunikim

Departamenti: Media e Komunikimit

Emërtimi i programit të studimit: MA Media dhe Komunikim

NQF Niveli i Kualifikimit: NQF Niveli 7

Grada e fituar: Master i Media dhe Komunikimit

Lloji i studimit: Kohë e plotë

Numri i studentëve: 50

 

Kohëzgjatja minimale e studimit: 2 vjet

Lajme