KURSE TË ANGLISHTES PËR QËLLIME SPECIFIKE

Për të interesuarit që dëshirojnë apo kanë nevojë të mësojnë gjuhën e profesionit të tyre në anglishte. Këtë kurs mund ta ndjekë një gamë e gjerë e qytetarëve, studentëve, funksionarëve, juristëve, biznismenëve, pedagogëve, diplomatëve, inxhinjerëve, mjekëve, politikanëve dhe ekspertëve të ndryshëm.

Lajme