Unioni i studentëve

Në Kolegjin UBT është i themeluar edhe Unioni i Studentëve. Ky trup organizativ është i themeluar nga vet studentët dhe i zgjedhur nga zgjedhjet e organizuara në çdo grup të studimeve. Unioni i Studentëve udhëhiqet nga kryetari, i cili është pjesë e pandashme e proceseve që ndodhin në Kolegj.

Lajme