Emailat e studentëve

Çdo student në Kolegjin UBT me fillim të vitit akademik pajiset me emailin zyrtar të Kolegjit UBT shkronja e parë e emrit dhe mbiemrit dhe 5 numrat e ID-së, shembull: az00093@ubt-uni.net

Lajme