• Home
  • Anketa Strukturore e...

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve

Me qëllim të konsistencës lidhur me tabelat statistikore mbi aktivitetet ekonomike të ndërmarrjeve të prezantuara në kuadër të anketës strukturore të ndërmarrjeve, UBT STATS ka bërë një ndërlidhje në mes të dy klasifikimeve, NACE Rev.1 dhe NACE Rev.2. Për më shumë, NACE është klasifikim ndërkombëtar statistikor mbi aktivitetet ekonomike. Për më shumë, shih vegëzën në vazhdim: 

Krahasimi Nace Rev. 1 - Nace Rev. 2

 

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
Ndermarrjet e reja sipas seksioneve ekonomike TM2 2017 19 Shtator 2017
Ndermarrjet e reja dhe te riregjistruara sipas seksioneve ekonomike TM2 2017 19 Shtator 2017
Kategorizimi i ndermarrjeve sipas madhesise TM2 2017 19 Shtator 2017
Ndermarrjet e reja sipas komunave dhe aktiviteteve ekonomike TM2 2017 19 Shtator 2017
Ndermarrjet e reja individuale sipas komunave TM2 2017 19 Shtator 2017
Ndermarrjet e reja jo-individuale sipas komunave TM2 2017 19 Shtator 2017
Ndermarrjet e reja sipas kategorise se nr. te punesuareve TM2 2017 19 Shtator 2017
Ndermarrjet e reja sipas formes legale te organizimit TM2 2017 19 Shtator 2017
Ndermarrjet e reja sipas prejardhjes se kapitalit TM2 2017 19 Shtator 2017
Ndermarrjet e shuara sipas komunave dhe aktiviteteve ekonomike TM2 2017 19 Shtator 2017
Shpenzimet ne baze te seksioneve ekonomike 2015 20 Prill 2017
Struktura e qarkullimit sipas seksioneve ekonomike 2015 20 Prill 2017
Paga mesatare sipas seksioneve ekonomike 2015 20 Prill 2017
Shperndarja e te punesuarve sipas seksioneve ekonomike 2015 20 Prill 2017
Numri i te punesuarve sipas seksioneve ekonomike 2015 20 Prill 2017
Struktura e ndermarrjeve sipas seksioneve ekonomike 2015 20 Prill 2017
Numri i ndermarrjeve aktive sipas seksioneve ekonomike 2015 20 Prill 2017
Numri i ndermarrjeve dhe madhesise se mostres per ASN sipas viteve 2015 20 Prill 2017
Krahasimi NACE Rev. 1 - NACE Rev. 2 16 Shtator 2015
Struktura e ndermarrjeve te reja sipas seksioneve ekonomike TM2 2014 03 Gusht 2015
Struktura e ndermarrjeve te reja sipas formes legale te organizimit TM2 2014 03 Gusht 2015

Lajme